Alle categoriëen

Informatie

Aanleverspecificaties en algemene voorwaarden

Uw PDF bestanden zijn de basis voor onze drukkwaliteit. Hieronder vindt u alle informatie en tips om een correct, drukklaar bestand aan te leveren.

Aanlevermogelijkheden
Er zijn verschillende manieren om uw PDF bestand(en) bij ons aan te leveren:

Uploading
U kunt uw bestanden uploaden bij de bestelling. Uw bestanden worden bij ons gecontroleerd. Kleine onvolkomenheden worden indien mogelijk verholpen. Wanneer de bestanden niet voldoen aan onze criteria wordt u hiervan op de hoogte gebracht via het emailadres of het telefoonnumer dat bij ons onder uw account bekend is.

Correct aanleveren
Bij orders onder € 200,00 exclusief BTW waarbij het bestand niet correct is aangeleverd zullen wij de bestanden proberen te corrigeren (technische correcties aan formaat, afloop, etc.). Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Emailen
U kunt uw PDF bestand ook naar ons mailen: bestellingen@smikhouse.com. Uw bestanden worden dan handmatig gecontroleerd. Wij verzoeken u in uw email een duidelijke verwijzing te geven naar de betreffende ordergegevens. Als de bestanden om een of andere reden niet goed door de controle komen, wordt u hiervan per mail of telefonisch op de hoogte gebracht.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor teleurstellend resultaat als gevolg van onjuist aangeleverde bestanden. Hierbij moet u denken aan taal en/of spelfouten, onjuiste kleuren of kleuromzetting, rasters, verlooptinten, afbeeldingen met een te lage resolutie, etc.

Type bestanden
Bestanden kunnen worden aangeleverd in PDF.

Fonts
Alle bestanden moeten worden aangeleverd met ingesloten lettertypes of met alle tekst in outlines/contouren.

Voorkeur
Bij het aanleveren gaat de voorkeur uit naar een certified PDF bestand. Indien u afbeeldingen gebruikt, raden wij u een resolutie van 300 dpi aan. Omdat wij weten dat dit niet altijd mogelijk is, hanteren wij een minimum van 140 dpi. Indien er afbeeldingen onder de 250 dpi in het bestand zitten worden deze automatisch verhoogd naar 300 dpi met een beter resultaat als in photoshop. Alleen moet u er rekening mee houden dat afbeeldingen onder de 200 dpi altijd slechter qua kwaliteit zijn dan afbeeldingen van de gevraagde 300 dpi.

Microsoft Word - Publisher - Excel - Powerpoint
In het Microsoft Office pakket is het mogelijk om drukbare bestanden te maken. Deze bestanden moet u aanleveren in PDF. De kwaliteit zal vaak beperkt zijn. Indien u bij de order aangeeft dat het Microsoft bestanden zijn en u vraagt naar een controle zullen wij u een druk pdf mailen van het resultaat. Bij orders onder de € 250,00 zal daar € 25,00 voor berekend worden. Bij vragen over het aanleveren van juiste bestanden mag u altijd de hulplijn gebruiken.

Transparanties en overdruk
Transparanties en overdruk kunnen problemen veroorzaken. Om die redenen dienen transparanties te worden afgevlakt.
Daarnaast wijzen wij u erop dat tekst en/of beeld niet op overdruk moeten staan. Wanneer dit namelijk wel het geval is, bestaat er het risico dat betreffende tekst en/of beeld in het drukprocedé slecht tot niet zichtbaar zijn. Witte teksten of vlakken (en dergelijke) die op overdruk staan, zullen in zijn geheel wegvallen. (Waarschuwing: het aanleveren van bestanden met transparanties en/of overdruk is geheel op eigen risico.)

Indesign en Illustrator
In Indesign en Illustrator kunt u overdruk rechtstreeks verwijderen in het pallet 'kenmerken' . Transparanties kunt u in Illustrator direct afvlakken via menu 'object'. In Indesign maakt u een profiel aan onder het menu 'bewerken > voorinstellingen transparanties afvlakken'. U kiest daar de regelen (hoge resolutie), klikt op 'nieuw' en geeft uw bestand een naam. Zet dan de eerste schuif van 100% naar 75%. Het overige mag blijven staan en vink vervolgens in het onderste vakje 'complexe regio's bijknippen' aan. Bevestig met 'ok'. Bij het exporteren naar PDF kiest u onder 'advanced' voor dit aangemaakte profiel.

Lijnen
Lijnen (vector) worden automatisch verhoogd tot 0,08mm indien ze dunner zijn en hierdoor zouden vervallen in het resultaat.

Kleuren

Full-colour
Full-colour (4/0 - 4/4) bestanden moeten altijd worden opgemaakt in CMYK. Indien PMS kleuren worden gebruikt in een full-coulor opdracht zullen wij deze zelf omzetten naar full-coulor met het juiste kleurprofiel voor het gekozen papier. De maximale kleurdekking bij full-colour drukwerk is ongeveer 340%. Wanneer u een vlak wilt voorzien van diepzwart adviseren wij u 100% zwart + 30% cyaan + 30% magenta + 30% geel toe te voegen. Bij tekst adviseren wij dit alleen te doen bij tekst groter dan 60 pnt.

PMS kleuren
Bestanden met een-, twee-, drie- of vierkleuring drukwerk moet worden opgemaakt in PMS (solid colors). Deze kleurcodes moet u meegeven in uw document.

Formaten en snijmarge

Bestand voor drukwerk
Bestanden voor drukwerk dienen te worden aangeleverd in de juiste formaten. Houdt u hierbij rekening met 3 mm snijmarge/afloop aan alle zijden. We adviseren dat u binnen uw ontwerp altijd minimaal 3mm binnen het netto formaat werkt zodat belangrijke teksten en/of afbeeldingen niet kunnen komen te vervallen. Bij het snijden van drukwerk is altijd een tolerantie aanwezig, dus pas op met kaders kort langs de snijlijn.

Aansprakelijkheid

Foutieve prijsinformatie
Janssen Grafimedia heeft het recht om een bestelling te annuleren indien er sprake is van foutieve prijsinformatie als gevolg van druk-, zet- of programmeerfouten op haar websites en schriftelijke correspondenties. Dit geldt ook voor schriftelijke offertes die gebaseerd zijn op prijzen uit deze websites.